درباره ما

on .

انجمن صنفی كارفرمایی تولید كنندگان واگن ، لكوموتیو و تجهیزات ریلی (صنایع ریلی ایران) در سال 1387 طبق ماده 131 قانون كار ج..ا.ا.  به صورت رسمی توسط هیات مؤسس تأسیس گردید این انجمن خصوصی بوده و تنها انجمنی می باشد كه توسط وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت صنعت و معدن و تجارت به رسمیت شناخته شده است .


این انجمن همچنان كه اشاره شده در سال 1387 توسط شركت های عضو انجمن و اعضای هیئت مدیره تاسیس گردیده است . اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع ریلی ایران با ارائه نزدیك به دو دهه خدمات و با بهره گیری از نظرات مدیران صنایع ریلی كشور و با توجه به خواسته های شركت های عضو و رضایت كامل اعضاء انجمن مشغول به فعالیت شدند.


وظایف اساسی و عام انجمن صنفی :
•    برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیتها
•    كوشش در ارتقا بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال نوآوری تكنولوژیك
•    همكاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر
•    حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن
•    قبول مسئولیت و همكاری با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تكالیفی كه این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می كنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها